របៀបបញ្ចូលចម្រៀងសំរាប់ សម្លេងរោទ៍(RingTone)របស់ទូរសព្ទ័

ខែ​មីនា 13, 2012

ជំរាបសួរប្រិយមិត្តពីនាយសមុទ្រម្ខាង !

សង្ឃឹមថាអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីសុខសប្បាយជាធម្មតារ៉េ ?  ពិតណាស់ សម័យអាលូវយើងអាចបង្កើតសម្លេងរោទ៍( Ringtone)សំរាប់ទូរស័ព្ទរបស់យើង ។ បើស្រាវជ្រាវរកកម្មវិធីតាមអិនធើនិត មិនខ្វះរ៉េ តែ ពិបាកប្រើ ។ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនាំមកនៅក្តីបង្ហាញមួយដែលអ្នកទាំងអស់អាចបង្កើតខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ត្រូវការ កម្មវិធីពិសេសអីទេ អោយតែមាន iTunes គឺជាការស្រេច ! ។ រឿងបង្កើតសម្លេងរោទ៍ អោយតែក្រោម ៣០វិនាទី គឺអាចប្រើការបានបើវែងជាងហ្នឹងមិនអាចដាក់បានរ៉េ នេះចំពោះ iPhones ។ សូមមើលរូបភាពខាងក្រោម ។ គួរពុំគួរសូមអភ័យទោស !

បើកប្រូក្រាម iTunes របស់យើង

សូមកត់ចំណាំ ត្រង់ពេលចាប់ផ្តើម A នឹងពេល ឈប់ B  ធ្វើយ៉ាងមេចត្រូវរក្សាអោយនៅក្រោម ៣០វិនាទី

សូមមើលខាងក្រោមចុច ( Control+Song’s name>get info >Start Time > 0:14 Stop Time>0:34 >OK

ខាងលើជាឧទាហរណ៌ ទែយើងអាចជ្រើសរើសរកកំណត់តាមតែបទចម្រៀងរបស់យើង

ក្រោយពេលជ្រើររកពេលកំណត់ហើយ សូមអញ្ជើញ ចុចដូចខាងលើ

ក្រោយពេលយើងបង្កើត AAC Version iTunes នឹងបង្កើតចម្រៀងមួយទៀតតែខ្លីជាងចម្រៀងអូឡាជីន ដូចជា  B  មានតែ ២២ វិនាទី

ពេលនោះយើងអាចទាញចម្រៀងនោះចេញពី iTunes ដាក់ទៅលើ  Desktop របស់យើងសូមចំណាំថា ពេលនោះ វានៅជា m4a មិនអាចប្រើជាសម្លេងរោទ៍នៅឡើយរ៉េ

ពេលនោះយើងគ្រាន់តែចុច ត្រង់ចុង m4a  ហើយ ប្រែវាមកជា m4r វិញ ពេលនោះវានឹងសួរយើង សូមជ្រើសរើស ដូចខាងលើ

ពេលនោះយើងត្រូវទាញចម្រៀងដែលយើងបានបង្កើត(អាខ្លី)ពី iTunes របស់យើង

ពេលនោះ យើងអាចចូលទៅក្នុង iTunes ហើយចុច  Tones នៅខាងឆ្វេងដៃ  ដើម្បីបញ្ចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទ របស់យើង

គ្រាន់តែទាញបញចូលទៅក្នុង  Tones វានឹងចេញក្នុង  Tones List របស់យើង ។ ក្រោយមក ភ្ជាប់ទូរសព្ទ័ជាមួយ iTunes  ហើយ Sync ជាការស្រេច ។

សូមបង្ហាញជាភាសា អងគ្លេស ដូចខាងក្រោម

1. Open iTunes

2. Click on your favorite song play and watch the counter write down the number such as 0:15 (started) and the finish 0:34 (stop)

3. Control (Mac) Shift(PC) + Song’s name >get info> Options> Start Time >0:14 Stop Time >0:34 > OK

4. Control (Mac) Shift(PC) + Song’s name> Create ACC Version

5.iTunes will duplicate the song But shorter the original song

6.Drag to the DeskTop

7.Change from .m4a to .m4r

8.Delete the Song (short version) from your iTunes playlist

9.In iTunes left side panel there is “Tones” click that

10. Drag the song from your Desktop drop into your “Tones”

11. Connect your iPhone to iTunes then Synce it…Enjoy

 

ទាញយកសម្លេងរោទ៍ របស់ខ្ញុំ   កម្លោះអត់ព្រួយ   ខ្ញុំពិការ     ចម្រៀងអត់ព្រៀងទុក


របៀបដកទីផ្សារ(Store)ចេញពីMusic​នៅលើ អាយហ្វូន អាយផត នឹង អាយផាត

ខែ​កុម្ភៈ 21, 2012

ជំរាបប្រិយមិត្ត !
មិនដឹងថាអ្នកទាំងអស់ចូលចិត្តស្តាប់ចម្រៀងខ្មែរដូចខ្ញុំរ៉េ ។ ពេលបើកនៅបទចម្រៀងម្តងៗ ខ្ញុំអាសារ ប៉ះនេះប៉ះនោះ ជាពិសេសត្រង់ បូតុង ( Store)ហ្នឹងតែម្តង ពេលប៉ះវា វាទៅបើកនៅទំព័ររបស់ Apple Store នាំអោយរអាក់ រអួលក្នុងការស្តាប់ចម្រៀងរបស់យើង។ តែយើងអាចដកយកបូតុងនោះចេញបានដោយប្រើ NoStoreButton ដែលអាចទាញយកពី Cydia បាន ។ ខាងក្រោមជារបៀបបង្ហាញ ដែលខ្ញុំបានធ្វើ សូមបញ្ជាក់ថាអាចប្រើបានតែជមួយសម្ភារះដែលបានដោះលេខ(កូដ) Jailbreak ហើយ

ខាងលើចូលទៅក្នុង Cydia ហើយស្វែងរក NoStoreButton ក្រោយមកត្រូវតម្លើងវាហើយជាការស្រេច

មិនទាន់ទាញយកចេញនៅឡើយ

សាកមើល ក្រែងលោកើត បើដឹងរបៀបហើយ សូមអរគុណដែលបានចូលលេង ។