រៀនធ្វើដំណក់ទឹក ក្នុង Photoshop

សួស្តី អ្នករាល់គ្នា  ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនធ្វើដំណក់ទឹក នៅក្នុង កម្មវិធី Photoshop ។  ការរៀនធ្វើដំណក់ទឹកនេះស្រួលទេ ហើយឆាប់យល់ទៀត ។ សូមអញ្ជើញ រីករាយជាមួយ មេរៀនថ្មី !

ផ្កាមិនទាន់ដាក់ដំណក់ទឹកហើយ

ផ្កាមិនទាន់ដាក់ដំណក់ទឹកហើយ

ផ្កាបានដាក់ដំណក់ទឹកហើយ

ផ្កាបានដាក់ដំណក់ទឹកហើយ

ជំហាន មួយ

១ បើក document ថ្មីជា  RGB mode and create anew layer. Press the letter “d” then letter “x” to set your Foreground color to white,then fill the new layer with white by pressing Option-Delete (PC: Alt-Backspace)

ដំណក់ទឹកមួយ

ដំណក់ទឹកមួយ

ជំហាន​ ទី ២

ទៅ Filter menu,under Noise,and choose Add Noise. Enter 400 % for Distribution choose Gaussian,check Monochromatic,and click OK

ដំណក់ទឹកពីរ

ដំណក់ទឹកពីរ

 ជំហាន ទី ៣

ទៅ Filter menu>Blur>GaussianBlur  add 5-pixel blur and hit OK

ដំណក់ទឹកបី

ដំណក់ទឹកបី

 ជំហាន ទី ៤

ទៅ Image menu>Adjustment>Threshold. When dialog box appears, drag the slider slightly to the right until the rounded spots start to appear,click OK.Press Cmd-F(PC:Control-F) to add another 5-pixel Gaussian Blur.Go to Threshold again and move the slider toward the right ’til you have even bigger rain-drop-looking spots.

ដំណក់ទឹកបួន ក

ដំណក់ទឹកបួន ក

ដំណក់ទឹកបួន ខ

ដំណក់ទឹកបួន ខ

 ជំហាន ទី​៥

switch to Magic Wand tool,click it once on any white area to select all the white,and then press Delete(PC: Backspace).Press  Shift-Cmd-I (PC: Shift-Control-I) to inverse your selection(which will select all the spots). Click on the Foreground Color Swatch to bring up the color picker or go right in the (សូមមើលរូបភាព ដំណក់ទឹក ៦)RGB fields. R= 181,G= 181,B= 181 then click OK to choose light gray.Press Option-Delete (PC: Alt-Backspace) to fill your water drops with gray.

ដំណក់ទឹកប្រាំ

ដំណក់ទឹកប្រាំ

ដំណក់ទឹក៦

ដំណក់ទឹក៦

ជំហានទី ៦

Deselect by pressing Cmd-D (PC: Control-D) choose Beveland Emboss from the Layer Style pop-up menu(សូមមើលក្នុង រង្វង់ ទាំងពីរក្នុង រូបភាព ដំណក់ទឹក ៧) When the dialog box appears,increase  the soften amount to 6. In the Shading section increase Highlight Opacity to 100% and click OK to add highlights and shadow to your water drops (​សូមមើលរូបភាព ដំណក់ទឹក ៨ក​)

ដំណក់ទឹក៧

ដំណក់ទឹក៧

ដំណក់ទឹក៨ ក

ដំណក់ទឹក៨ ក

 ជំហានទី ៧ 

 Choose Stroke (សូមមើលរូបភាព ៩) from Layer Style pop-up menu,when dialog appears,lower the Size to 1(រូបភាព ៩ខ) set the position to Center and lower the Opacity 50% click on the color swatch and choose dark gray stroke around your water drops(រូបភាព ដំណក់ទឹក ៩) Click on the New Layer icon to create a new blank layer beneath your current layer.

ដំណក់ទឹក៩

ដំណក់ទឹក៩

ដំណក់ទឹក៩ខ

ដំណក់ទឹក៩ខ

 ជំហាន​ទី ៨

In the layers palette,click on the water drops layer,press Cmd-E(PC: Control-E) to merge your water drops layer with your blank layer. Next Cmd-Click(PC:Control-Click) on your water spots layer to put a selection around the spots.Press Option-Cmd-F(PC: Alt-Control-F) to bring up the Gaussian Blur dialog box again,but this time lower the Radius to 1 (សូមមើលដំណក់ទឹក ១០) then click OK to slightly blur the inside of your water drops. Deselect by press Cmd-D (PC: Control-D)

ដំណក់ទឹក១០

ដំណក់ទឹក១០

ជំហានទី ៩ នឹងបញ្ចប់

Open the image where you want to apply the water spots(សូមមើលរូបខាងក្រោម)and change the Blend Mode of the water drops to Soft Light to make a gray center of the drops transparent(មើលធ្លុះ ឃើញ) leaving just the hightlights and shadows coming thru សូមមើលរូបភាព ក្រោមបង្អស់  ។

បញ្ចូលរូបទៅក្នុង ដំណក់ទឹក layer

បញ្ចូលរូបទៅក្នុង ដំណក់ទឹក layer

សូមបញ្ជាក់ថា​ត្រូវ ដាក់​រូបភាព នៅក្រោម ដំណាក់ទឹក layer  ដូច ខាងក្រោម​នេះ ។​” Layer 2 copy”ជា​ layer ដំណក់ទឹក ឯ  Layer 3 ជា​រូបភាព​ដែលដំណក់ទឹកត្រូវនៅលើ ។

បញ្ចូលរូបទៅក្នុង ដំណក់ទឹក layer ត្រូវនៅក្រោម Layer ដំណក់ទឹក

បញ្ចូលរូបទៅក្នុង ដំណក់ទឹក layer ត្រូវនៅក្រោម Layer ដំណក់ទឹក

 ខ្ញុំសង្ឃឹមថា  មេរៀននេះមិនសូវច្រឡំ ឫក៏មិនពិបាកយល់  រីករាយ ក្ុងដំណើមនៃ ដំណក់ទឹកភ្លៀង ! ។

Advertisements

2 Responses to រៀនធ្វើដំណក់ទឹក ក្នុង Photoshop

  1. Best 4 u ថា:

    អរគុណ សំរាប់ការចែករំលែក

  2. hanumanking ថា:

    អរគុណ ដែលបានឆ្លាត ចូលមកលេង !

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: