ហ្វ្រីដោនឡូត សំរាប់ ភី សីុ

ជំរាប សួរ មិត្តភ័ក្រទាំងឡាយ !

ឆ្នាំថ្មីនេះ ខ្ញុំបានសន្យាខ្លួនឯងថា នឹង ខិតខំ ស្រាវជ្រាវ រក កម្មវិធី  សៀវភៅ នឹង របស់ផ្សេងៗជូនមិត្តទាំងអស់ ទុកគ្រាន់ចែកចាយ ប្រើប្រាស់តាមសេចក្តីត្រូវការ មានខ្លះជា កម្មវិធី (Programs) ជាសៀវភៅ​ (Books PDF) នឹង មេរៀនផ្សេងៗ (Instructions) សង្ឃឹមថា អ្នករាល់គ្នាអាច យកទៅប្រើប្រាស់បាន ដោយ មិនបាច់ចាំ ជាវ ឬ ក៏ ទិញ ។ សូមសំណាងល្អក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះ

ដោយសេចក្តីរាប់អានពីខ្ញុំ ជាមិត្តរួមផ្ទះតែមួយ(ប្លក)

ហនុមាន

ចំពោះបងប្អូនណា ដែលចង់ប្រើ ដូចជា Photoshop តែគ្មានមធ្យោបាយ អាចរកបាន អាចទៅទីនេះ ដោនឡូតយក កម្មវិធីនេះ ហៅថា Gimp ដែលអាចប្រើការបានដូច Photoshop ហើយ អត់បាច់អស់លុយទៀត ។ អាចអញ្ជើញទៅទីនេះ សំរាប់មេរៀន ក្នុងការប្រើ ហ្គីម

http://gimp.en.softonic.com/

ខាងក្រោមនេះជា កម្មវិធី សំរាប់វិនដូ សូមអភ័យទោសខ្ញុំអត់មាន ភីសីុ អត់បានសាកល្បងរ៉េ

Window Movie Maker ឬ ក៏អញ្ជើញទៅ សៃ(site) នេះ ក៏បាន

អាចដោនឡូត យក ១៣០ ប្រភេទ នៃហ្វន់ បាននៅទីនេះ

អាចដោនឡូតយកនៅទីនេះ
ខាងលើនេះ មិនបាច់ដោនឡូត រ៉េ អាចធ្វើបានភ្លាមៗ តាម អិនធើនិត (on​line)
សូមសាកមើល​នៅតាម អាស័យដ្ឋាន នេះ

Outliner 2.0

អាចដោនឡូត យកនៅទីនេះ

Topaz Remask

អាចទាញ យកនៅទីនេះ

C++

អាចទាញយកខាងក្រោមនេះ

http://rapidshare.com/files/314433187/C_-_C__.part1.rar

http://rapidshare.com/files/315026191/C_-_C__.part2.rar

http://rapidshare.com/files/315718785/C_-_C__.part3.rar

http://rapidshare.com/files/315730741/C_-_C__.part4.rar

Joomla Components Pack

អាចទៅដោនឡូត យកនៅទីនេះ

វេចនានុក្រម ទីប៊េ អង្គេស

Photoshop CS4 សំរាបជាងថត

សូមអញ្ជើញទៅទីនេះ ដើម្បី ទាញយក

អាយខ្លូន ៣ (ដាក់ចំណងជើងជាភាសាខ្មែរ )

សូមអញ្ជើញចុចខាងក្រោម ដើម្បី ចំឡងយក

១០០០ គ្រឿងកំបិុកកំប៉ុក(gadgets) សំរាប់ វិនដូវ សេវិន វាស្ទា ០៩

អាចទាញ យកតាម លិន ខាងក្រោម នេះ

Hotfile Part 01 | Hotfile Part 02 | Hotfile Part 03

សៀវភៅ Creative Photoshop CS 4

ទាញយកខាងក្រោមនេះ

៥៨ អាក់ស្សិន សំរាប់ Photoshop

ទាញយកតាម លិង ខាងក្រោម

សៀវភៅ ដោះសោរ(Hacking)​អូប៊ុនធូ

អាចទៅយក នៅខាងក្រោមនេះ

សៀវភៅ គម្ពីរ MySQL

អាចទៅយកនៅលិង ខាងក្រោម

កម្មវិធី សំរាប់ ចងក្រងវីដីអូ Avid Media Composer V.4.0.2

អាចទាញយកនៅលិង ខាងក្រោមនេះ

ថត សម្លេង Music Editor Free

អាចទៅដោនឡូត យកនៅខាងក្រោម

http://www.music-editor.net/download/index.htm

NikSoftware Viveza 2.001 Photoshop PlugIn

សូមអញ្ជើញទៅដោនឡូត នៅលិងខាងក្រោម

http://depositfiles.com/en/files/6upzn82bq

សៀវភៅ Photoshop For Right-Brainer

សូមអញ្ជើញទៅដោនឡូតខាងក្រោម

http://hotfile.com/dl/14221801/50bd08a/978-0-470-39701-5_sacrFX.rar.html

សៀវភៅ គំនូរ របស់​ជប៉ុន

ទាញយកខាងក្រោមនេះ

http://hotfile.com/dl/21846915/fe930b2/Japanese_Painting_sacrFX.rar.html

World Avatar Flags

អាចទាញយកនៅខាងក្រោម

http://hotfile.com/dl/21523243/f501f7d/Aqua_Flags_Bubble_Avatars.rar.html

សៀវភៅ វិនដូសេវិន សំរាប់ទីងម៉ោង(សំរាប់អ្នកមិនទាន់ចេះ)

អាចទៅយកនៅលិងខាងក្រោម

http://hotfile.com/dl/15943644/7967a97/978du0470489611_sacrFX.rar.html

ការអនុវត្តន៍ អាដ្វីណូ

អាចទាញយកនៅលិងខាងក្រោម

http://hotfile.com/dl/23399422/da7d481/1430224770_sacrFX.rar.html

គម្ពីរ វិនដូសេវិន

ទាញយកខាងក្រោមនេះ

http://hotfile.com/dl/25709738/4a8c4c3/978-0470509098_sacrFX.rar.html

អាដូបី អាប់ធើអាហ្វឹក PlugIns

អាចទៅដោនយកនៅខាងក្រោមនេះ

http://hotfile.com/dl/26204934/6a1c0e3/AE.Plugins_sacrFX.rar.html

សៀវភៅដៃ អាំងសីញ័រផ្នែក អគ្គសនី

អាចដោនឡូតយកនៅខាងក្រោម

http://hotfile.com/dl/26204934/6a1c0e3/AE.Plugins_sacrFX.rar.html

ក្បួនសម្ងាត់ របស់ វិនដូវ ៧

ទាញយកខាងក្រោមនេះ

http://depositfiles.com/en/files/7gt4km5gu

http://hotfile.com/dl/43687125/d950c26/win7_2010.rar.html

វេចនានុក្រម ថិណូលូជី

អាចទាញបាន នៅ តំណរខាងក្រោម

http://hotfile.com/dl/26902037/dca2bc8/1593398549_sacrFX.rar.html

ល្បិច ១០០០ របស់ ហ្វូតូហ្សប( Photoshop )

អាចរិុបអូសទាញ នៅ តំណរខាងក្រោមនេះ​បាន

http://hotfile.com/dl/26294804/3e4109a/1000_PhotoShop_Tricks.rar.html

សៀវភៅស្រទាប់ ហ្វូតូហ្សប សីុអេស ៤

អាចទាញយកពីទីខាងក្រោម

http://depositfiles.com/en/files/0ko2dcvsa

សៀវភៅ សំរាប់ជួសជុល កំព្យូទ័រ ដោយខ្លួនឯង

អាចទាញយកនៅ លិង ខាងក្រោម

http://hotfile.com/dl/27608133/1e8981b/diy_cpr_sacrFXr.rar.html

សៀវភៅ ដើរលេងកំសាន្តនៅអង្គរ វត្ត

អាចទាញយកប្រើនៅខាងក្រោម នេះ

http://hotfile.com/dl/27988315/0addd22/Angkor.Wat.Guide_sacrFX.rar.html

របៀបថត(ក្បួន)ភាពយន្ត

អាចទាញយកខាងក្រោមនេះ
http://hotfile.com/dl/28467063/e9fcd29/5cs187950541X_sacrFX.rar.html

សៀវភៅ រៀន HTML នឹង XML

សូមទាញយកនៅខាងក្រោមនេះ

http://hotfile.com/dl/28568601/cbe0d26/0735611890_sacrFX.rar.html

សៀវភៅ បក្សីពីភពលោក

អាចទាញ យកនៅខាងក្រោម នេះ

http://depositfiles.com/en/files/l0ev9q8cw

វីដីអូ ក្បាច់គុន របស់ លី សាវឡុង(Bruce Lee)

អាចទាញ យក​ទាំងពីរ ភាគ ខាង ក្រោមនេះ

http://hotfile.com/dl/27877718/6303c2a/BruceFMB_sacrFX.part1.rar.html

http://hotfile.com/dl/27865547/7777255/BruceFMB_sacrFX.part2.rar.html

សៀវៅភ រៀន ថត នឹង​តុបតែង សំរាប់ ម្ហូបផ្សេងៗ

អាចទាញ យមពី ខាងក្រោម នេះ

http://hotfile.com/dl/29389349/68a1308/0240810066_sacrFX.rar.html

សៀវភៅ សំរាប់ធ្វើ អានីមេស្យិន

អាចទាញយកនៅខាងក្រោមនេះ

http://hotfile.com/dl/31179741/2e4bed8/978-0ok12-375078-5_sacrFX.rar.html

វេចនានុក្រម របស់សញ្ញាផ្សេងៗ

អាចទាញយកនៅខាងក្រោមនេះ

http://depositfiles.com/en/files/v1ei4wdbz

វេចនានុក្រម ពា្យមិនធម្មតា(អីឌៀម)

អាចទាញយកនៅខាងក្រោមនេះ

http://hotfile.com/dl/31178856/3859fcc/0844202746_sacrFX.rar.html

សៀវភៅ អូប៊ុនធូ ២០១០

ទាញយកនៅខាងក្រោមនេះ

http://hotfile.com/dl/31981646/1af3f05/0672331098_sacrFX.rar.html

74 Responses to ហ្វ្រីដោនឡូត សំរាប់ ភី សីុ

 1. អីយ៉ា​បង​ស្តេច​ស្វា រក​សុទ្ធតែ​កម្មវិធីល្អៗ…

  មាន​កម្មវិធីខ្លះ​ខ្ញុំអត់​ដែល​ដឹង​សោះ​នៀក 😀

 2. ហនុមាន ថា:

  ជំរាប សួរ នឹង សួស្តីឆ្នាំថ្មី មុន្នីរ័ត្ន !

  ខ្ញុំចេះតែរកដាក់ចែកគ្នាប្រើទៅ ព្រោះ យើងម្នាក់ៗ អាចដោនឡូតយកទៅប្រើហ្វ្រីបាន ព្រោះដូច មុន្នីរ័ត្នដឹងហើយ កម្មវិធីមួយៗ ថ្លៃណាស់ ម្លោះហើយ ខ្ញុំចេះតែស្រាវជ្រាវ រកចែកគ្នាប្រើ ហ្វ្រីទៅ ! ខ្ញុំនឹងបន្តទៅទៀត ដើម្បីដាក់ចែកគ្នា !អរគុណ !

 3. គណិវិជាខ្មែរ ថា:

  អរគុណច្រើន…

 4. ហនុមាន ថា:

  ជំរាប សួរ នឹង សួស្តីឆ្នាំថ្មី Cambomath

  អរគុណដែលបានចូលលេង ។ បាទ មិនអីរ៉េ អោយតែត្រូវការ សូមអញ្ជើញ យក ប្រើការចុះ ។ អរគុណ

 5. posoky ថា:

  អរគុណច្រើន ល្បងហនុមាន សុខសប្បាយទេ?
  អូរនិយាយអីចឹងខ្ញុំទើបទិញ canon S90 digital camera ផង ប្រហែលជាត្រូវការកាត់ត លេងហើយ ។

 6. ហនុមាន ថា:

  ជំរាប សួរ នឹង សួស្តីឆ្នាំថ្មី សុខី

  ខ្ញុំសុខសប្បាយជារ៉េ អរគុណ ចុះសុខីវិញ សុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរ ? អរគុណដែលបានឆ្លៀតចូលលេង ។ ត្រូវហើយ សាកមើល ហើយដាក់ចែកគ្នាមើលផង ពេលធ្វើហើយ ។ អរគុណ

 7. wig ថា:

  សួស្តី​លោកពូ ហនុមាន
  សូម​​ជូយ​​ប្រាប់​ពី​របៀប​ធ្វើ​អក្សរ​មាន​ចលនា ដែល​លោក​ពូបាន​ធ្វើ​ដូច​រូប​ខាង​ក្រោម​នេះ​បាន​ទេ…

 8. ហនុមាន ថា:

  ជំរាប សួរ Wig
  អរគុណដែលបានចូលមកលេង ។ ពូអាចជួយបានតើ ពូទើបតែរៀនដែរហ្នឹង ក្មួយមាន Photoshop ដែរឬទេ ។ បើមាន ចាំពូប្រាប់ពីរបៀប ។ អក្សរដែលមានចលនាទាំងនេះគឺ ពូប្រើ Photoshop ។ អរគុណ

 9. wig ថា:

  ញ៉ុម​ប្រើ​ Photoshop CS3 ប៉ុន្តែ​រក​គ្រប់​វិធី​អស់​ហើយ​មិន​អាច​ធ្វើ​អោយ​អក្សរ​មាន​ចលនា​បាន​ទេ។ តើ​លោក​ពូ​មាន​កម្មវិធី​ណា​ដែល​ងាយ​ក្នុង​ការ​បង្កើតទេ???
  អរគុណ​លោក​ពូច្រើន​………

 10. ហនុមាន ថា:

  ជំរាប សួរ Wig
  អរគុណបានចូលមកលេង នឹងពូ ។ ពូ​បានរកសាយខ្លះ ដែលក្មួយ អាចទៅរៀន សំរាប់ ការប្រើ Photoshop CS3
  ដែលអាច ជួយពន្យល់នៅការប្រើប្រាស់ បាន។ ​ពូបានដាក់ ខាងក្រោមនេះ

  http://www.wonderhowto.com/how-to/article/create-animated-gifs-using-photoshop-cs3-088678/

  http://designorati.com/articles/t1/photoshop/568/how-to-create-animated-gifs-with-photoshop-and-without-imageready.php

  សង្ឃឹមថាអាចជួយពន្យល់ដល់ក្មួយបាន ។​ ពូប្រើ Photoshop CS វាមានកម្មវិធី អាចធ្វើចលនា មកជាមួយ តែដល់ ពួក Photoshop CS3,CS 4 ពួកវាអត់បានដាក់ជាមួយ រ៉េ ។

  សំណាងល្អ ជួយអោយដំណឹងផង យ៉ាងណា ៗ ។

 11. khmersoftware ថា:

  ម៉ូត Font អក្សរខ្មែរបែបចិន នៅខាងលើពិតជាស្អាតមែន
  តើអាច download បានដែរទេ?

 12. ហនុមាន ថា:

  ជំរាប សួរ កូនខ្មែរ

  អរគុណដែលបានចូលលេង ។ សុំអភ័យទោស អត់អាចដោនឡូតបានរ៉េ ព្រោះជាអក្សរ ដែលខ្ញុំសសេរដោយដៃ ហើយ scanned បញ្ចូលទៅក្នុង Photoshop ទេ ។ ណាមួយខ្ញុំមិនដែលចេះ បង្កើត Font ផង ។ ត្រូវការ ពាក្យអី ដែលខ្ញុំអាច ជួយសសេរ បានរ៉េ ? អាចប្រាប់ខ្ញុំបានតើ ខ្ញុំប្រហែលអាចជួយសសេរជូន បាន ។ អរគុណដែលបានចូលលេង

 13. wig ថា:

  រឿង​កាត់​ត​រូប​និង​រចនា​រូប​ភាព​និង​ក្មួយ​ដូច​ជា​មិន​សូវ​មាន​ជំនាញ​សោះ
  ប៉ុន្តែ​អរគុណ​លោក​ពូ​ណាស់ដែល​បាន​ជួយ​ប្រាប់​ញ៉ុម…
  សូម​សំណាង​ល្អ…!
  Kong Xi Fa Chai… 😀

  • ហនុមាន ថា:

   ជំរាប សួរ Wig
   មិនអីរ៉េ ខិតខំទៅ មិនមែនអ្នកណាកើតមកចេះឯងនោះរ៉េ យូរ គង់បានយល់ នឹង ចេះខ្លះដែរ ។ បោះមានសំណួរ អាច សួរ ពូបាន ។ បើដឹងពូនឹងប្រាប់ជាប្រាកដណាស់ ។ អរគុណ បានចូលលេង

   Kong Xi Fa Chai !

 14. ភាព ពិសិដ្ឋ ថា:

  សួស្ដីបង! ខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់នៅពេលដែលបើកចូលមកកាន់ទំព័រ​ដែលមានន័យនេះ។ សូមបងជួយបង្ហាញពីរបៀបបង្កើត website ផងបានទេ។

 15. ហនុមាន ថា:

  ជំរាប សួរ ពិសិដ្ឋ នឹង សូមស្វាគមន៍
  អរគុណណាស់ដែលបានចូលលេងនៅទំព័រ របស់ ខ្ញុំ ។ ចំពោះ ការបង្កើត Website នេះគឺខ្ញុំយកតំរាប់តាម ពួក http://km.wordpress.com/ ហើយអញ្ជើញទៅទិនេះ http://km.wordpress.com/features/ ដើម្បីនឹង ចុះឈ្មោះ នឹងយកពរមានទំព័របន្ថែម ។ ទីនេះ ពិសិដ្ឋ អាចជ្រើសរើស យក គំរូ មួយណា ក៏បានដែរ ។ សូមសាកមើល៍ បោះមានសំណួរ ចាំ ខ្ញុំ ជួយ សម្រួល ព្រោះ ខ្ញុំក៏មិនចេះអស់ដែរ ។ សូមសំណាងល្អ អរគុណសាជាថ្មី !

 16. សុឃាង ថា:

  បង​ស្វា…ឯកសារ​ខ្លះ​ពិបាក​ទាញ​យក​ណាស់​ព្រោះ​អត់​មាន​Account បើ​អាច​គួរ​ Upload ក្នុង​Mediafire….. 🙂

  • ហនុមាន ថា:

   ជំរាប សួរ សុឃាង
   អរគុណ បានឆ្លៀត ចូលលេង ។ សុំទោស មួយណា ដែលពិបាកទាញ យក ប្រហែលមានខ្លះដែលខ្ញុំបានដាក់ពីមុន តែក្រោយមក site ត្រូវគេលុបចេញ ក៏មិនដឹង? សូមជួយប្រាប់ផង ចាំខ្ញុំ ស្វែងរកវិធី ដាក់ជូន វិញ បោះអាចធ្វើបាន ។ អរគុណ ដែលបានចូលលេង

 17. ភាព ពិសិដ្ឋ ថា:

  ជម្រាបសួរបង ហេតុអ្វីបានជាឯកសារខ្លះដែលបងដាក់ឱ្យទាញយក នោះខ្ញុំទាញមិនបានសោះ? នឹងសូមបងជួយប្រាប់ពី website ណាដែលអាចទាញយក Ebooks free បាន។
  អរគុណបង

 18. ហនុមាន ថា:

  ជំរាប សួរ ពិសិដ្ឋ

  មកពីកន្លែងដែលបងបានយកមកនោះ ត្រូវបានគេបិទចោល ព្រោះគេមិនអនុញាត្តិអោយចែកចាយ នៅ របស់ទាំងនោះរ៉េ ។ តែបងជាខ្មែរ ខិតខំ ដាក់ចែកជូន ប្អូនប្រុស ស្រី ខ្មែរដូចគ្នាទៅ ចែកគ្នាប្រើ ។ អាលូវត្រូវគេបិទ កន្លែងដែលបង អាចយក​ Ebook បាន កំពុងដើររកកន្លែងថ្មី ចាំបងរកបាន បងនឹងដាក់ជូនអ្នករាល់គ្នា ! អរគុណបានឆ្លៀតចូលលេង ។

 19. Sophat ថា:

  សូផាត​ និយាយ 🙂
  សូមជុំរាបសួរ លោកម្ចាស់គេហទំព័រឬ លោកហនុមានខ្ញុំមានបញ្ហាមួយចង់
  ពឹងលោកអោយជួយ,​ ខ្ញុំមានកម្មវិធី photoshop CS3ហើយ តែប្រើជាមួយ
  ខ្មែរ​ unicode មិនសូវត្រូវសោះ​ឧទាហរណ៏ដូចជា ..ខ្​ញ ល​ ោ….
  សូមលោកជួយណែរនាំឲខ្ញុំបានប្រើស្រួលផង។
  សូមអរគុណទុកជាមុន!

  • ហនុមាន ថា:

   ជំរាប សួរ សូផាត

   មិនបាច់ហៅខ្ញុំថាលោកអីរ៉េ តែហនុមាន បានហើយ ខ្ញុំអត់មានប្រកាន់អីរ៉េ អរគុណដល់ប្ងូនដែលបានចូលលេង នៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះ ។ បងអត់ប្រើ យូនីកូដខ្មែរជាមួយហ្នឹង Photoshop រ៉េ ព្រោះវាមិនទ្រាំទ្រ ឬ ក៏សីុគ្នាជាមួយ យូនីកូដ ណាមួយបងប្រើ យូនីកូដ របស់ពួគ Xenotype មានតែមួយពុម្ព ហើយ បើប្រើជាមួយ Photoshop ក៏ អត់កើតដែរ ។ ប្អូនអាចសួរ និមល បានព្រោះនិមល មានការពិសោធន៍ ច្រើនជាមួយ យូនីកូដ ខ្មែរ ឯទៀត ។ បោះនៅត្រូវការបងអាចព្យយាម ប្រាប់ពីរបៀបដែលបងប្រើ អក្សរខ្មែរ ដែលមិនមែនជាយូនីកូដ បាន ។ សូមសំណាងល្អ អរគុណដែលបានចូលលេង​!

 20. ភាព ពិសិដ្ឋ ថា:

  អារុណសួស្ដីបង
  សូមបងជួយប្រាប់ខ្ញុំផងហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនអាចទាញយកគ្រប់ឯកសារពី Rapid shared បាន។​ព្រោះខ្ញុំពុំមានAccount ទេ។ ជូនពរបងសំណាងល្អ

 21. ហនុមាន ថា:

  អរុណសួស្តី ប្អូន

  មិនបាច់ចាំមាន Account រ៉េប្អូន គ្រាន់តែ Copy link and Paste បានហើយ ចំពោះ RapidShare ជួនកាល server រវល់ពេក មិនអាច ដោនឡូតបាន ។ ប្អូនមាន បញ្ហា Rapidshare មួយណា ប្រាប់បងមើល បងនឹង សាកមើលម្តងទៀត ។ ជួនកាលពេលដែលបងដាក់ Files ត្រូវបានគេ លុបចោល ព្រោះយូរពេកក៏មិនដឹង ។ អរគុណបានចូលលេង ។

 22. ppisith ថា:

  ជម្រាបសួរបងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទាញយកអ្វីដែលបងដាក់បានហើយ។
  ហើយពុម្ពអក្សរខ្មែរល្អណាស់បង។
  អរគុណបង​ សំណាងល្អ

 23. សួស្ដី បងប្រុស
  សំរាប់ Photoshop Gimp តើមានវិធីមួយណាអាចប្រើប្រាស់អក្សរខ្មែរ បានដោយរលូននោះទេ ? ប្អូនបានសាកល្បងហើយ ប៉ុន្ដែ អក្សរខ្មែរ គឺមិនដំនើរការល្អសោះ ហេតុនេះ សូមបងជួយពន្យល់ខ្លះៗបានទេបង ?
  សូមអរគុណ
  @@@@@@@@@@@

  • ហនុមាន ថា:

   តំនក់នៃក្តីសង្ឃឹម

   បងមិនដឹងដែរ ព្រោះបងមិនដែលប្រើ Gimp ផង ។ ប្អូន មាន Photoshop រ៉េ ប្អូនអាចប្រើ យូនីកូដ ខ្មែរបានជាមួយPhotoshop ថ្មីៗ​នេះ យូនីកូដ ខ្មែរអាចប្រើជាមួយ Photoshop បានល្អ ! ​សូមអភ័យទោសព្រោះ បង មិនដែលសាកនៅ កម្មវីធី ហ្គីម !

   • សួស្ដី បង ប្រុស ហនុមាន
    ប្អូនមិនមាន Photoshop នោះឡើយ ប្អូនមានតែ Photoshop Gimp តែប៉ុណ្ណោះ ។ ចង់ទិញមួយដាក់ផ្ទះដែរ តែជិតប្ដូរកំព្យូទ័រ ហេតុដូចនោះ
    ហើយ ទើបមិនទាន់ស្វែងរក តែមិនយូរនោះទេ ប្អូននិងតំល៉ើង កម្មវិធីនេះ ដាក់ក្នុងផ្ទះរបស់ប្អូនជាក់ជាពុំខាន !
    សូមអរគុណណា បងប្រុស
    ប្អូននិងរងចាំ ទទួលនូវការណែនាំពីបងប្រុស​ ជាបន្ថែម នាពេលក្រោយៗ ទៀត !
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 24. ហនុមាន ថា:

  ជំរាប សួរ ប្អូន តំនក់នែក្តីសង្ឃឹម

  មិនអីរ៉េ ប្អូន ប្អូនអាចសាកសួរ កុលាបបានតើ​ព្រោះ នាង មាន ប្រូក្រាមហ្នឹងដែរ មិនចាំបាច់ទិញអីរ៉េ នាំតែអស់ប្រាក់ ។ ប្អូន មាន Gimp មិនមែន Photoshop Gimp រ៉េ ព្រោះ ពួកគេជា ក្រុមហ៊ុន ផ្សេងគ្នា ។ ចុះបងមិនទៅណា នៅទីនេះ សំរាប់ ឆ្លើយនៅ សំណួរ អ្នករាល់គ្នាហើយ ! ប្អូនអាច សាក សួរ មិត្តភ័ក្រ នៅ​ផូមិប្អូន មើល អំពី Photoshop គេប្រាកដជាចែកដល់ប្អូន មិនខានរ៉េ តែទោះយ៉ាងណា ប្ងូន មានរូបបង នឹងស្គាល់ផ្ទះ(ភូមិ) ស្រាប់ មិនពិបាករ៉េ សួរ មកចុះ ! សូមសំណាងល្អ ! អរគុណដែលបានចូលលេង !

  • សួស្ដីបងប្រុស ជាទីគោរព
   សូមបងកុំមានប្រសាសន៏ថា ជំរាបសួរ ណាបងប្រុស ! សូមបងមេត្ដាត្រឹមតែប្រើពាក្យ សួស្ដី បានហើយ ប្អូនពិតជារអៀសខ្លួនណាស់ ពេលបានទទួលពាក្យមួយនេះ ។ ចាត់ទុកប្អូនត្រឹមតែជា ប្អូនប្រុស ម្នាក់ទៅណាបង ! សូមកុំប្រើពាក្យគួរសមខ្លាំងពេក ! បានទេ បង?
   បងប្រុស !​ ដូចប្អូនបានជំរាបរួចហើយថា Gimp មានលក្ខណះខុសប្លែកពី Photoshop CS3 និង CS4 មួយចំនួន ជាពិសេស សរសេរភាសាខ្មែរមិនបានល្អ
   នោះទេ វាទាក់ទងទៅនឹង ជើងនៃអក្សរក្រម និង ពពួកស្រះផ្សំ នេះឯង ។​ ហេតុដូចនេះហើយ ទើបប្អូនតាមសាកសួរបងហ្នឹងណា !​ តែមិនថ្វីនោះទេ បងប្រុស ប្អូននិងចាត់ចែងរឿងនេះនៅពេលក្រោយទៅចុះ ! ប្អូននិងរៀនចំនុចណាផ្សេងៗមុន ក៏បាន ។
   សូមអរគុណណាបងប្រុស
   សូមអោយមានសុខភាពល្អដល់បងប្រុស និង ក្រុមគ្រួសារ
   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

   • ហនុមាន ថា:

    សុំទោស ព្រោះបង តែងតែគោរព អ្នកដែលចូលមកលេងផ្ទះ របស់បង ថា ជំរាប សួរ មិនថាអ្នកណាជាអ្នកណារ៉េ ទោះក្មេងឬចាស់ ក៏ពួកគាត់ជាមនុស្សដែរ ។​ណាមួយវាជាភាសា របស់ខ្មែរ ដែល សម័យអាលូវ ចង់បាត់អស់ទៅហើយ ក្រៅពីចាប់ដៃ លើកដៃ ដាក់គ្នា ដូចពួក បញ្ចឹមប្រទេសទៅ ហើយ ។ តែ មិនអីរ៉េ បង យល់ព្រម ចំពោះ សំណើររបស់ប្អូន !

    បងសុំទោស​ផង ដែរ ព្រោះ បងមិនធ្លាប់ ប្រើ Gimp រ៉េ ធ្លាប់តែប្រើ Photoshop រហូតមក ។ ចំពោះ រឿង បាត់ជើង បាត់ដៃ ប្រហែល មកពី ប្អូន មិនប្រើ យូនីកូដ ខ្មែរ ដឹង ? ព្រោះ យូនីកូដ ដែល លោក ដាញ់ ហុង បានកែរ ពេល ក្រោយនេះ ដើរ បានល្អ ណាស់ ។ ប្អូន អាចទាញ យក នៅ លើទំព័រ របស់ បងនេះ ក៏ បានដែរ !

    មិនអីរ៉េ យ៉ាងណា ៗ ប្រាប់​បង អោយ ដឹង ផង ! សូមសំណាង ល្អ ! អរគុណ បានឆ្លៀត ចូលលេង !

 25. ជំរាបសួរ បងប្រុស ជាទីគោរព
  សព្វថ្ងៃប្អូនកំពុងប្រើប្រាស់ ខ្មែរ យូនីកូដ នីដា តែប្រសិនបើបងប្រុស មានប្រសាសន៏ដូច្នោះហើយ អញ្ចឹង ប្អូននិងទៅសាកល្បង ទាញយក យូនីកូដ
  នោះ ម្ដងទៀត
  ប្អូននិងផ្ដល់តំណឹងដល់បងប្រុស​ ពេលដែលប្អូនរៀបចំរួចរាល់ ៕
  ដោយសេចក្ដីគោរពពីប្អូនប្រុស ពិសិដ្ឋ
  សូមអរគុណ
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 26. ppisith ថា:

  ជម្រាបសួរបង សុខសប្បាយទេមួយរយៈនឹង
  ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ពេលដែលបានឃើញសៀវភៅរៀនភាសាខ្មែរមួយក្បាលនេះ
  ព្រោះសៀវភៅមួយនេះខ្ញុំធ្លាប់បានរៀន និងធ្វើឱ្យខ្ញុំចងចាំ ក៏ដូចជារំលឹកឡើងវិញ​នូវអតីតកាលដ៏ជូរចត់មួយនៅឯជាយដែន​ ដ៏សែនកំសត់។
  អរគុណ

 27. តុលា ថា:

  សួស្ដី ! សុខសប្បាយទេ? អរគុណណាស់ ដែលបានដាក់សៀវភៅដែលល្អៗ សម្រាប់ឲ្យទាញយក ប៉ុន្តែត្រង់ (ក្បួនសម្ងាត់ របស់ វិនដូវ ៧) ខ្ញុំចុចលើវា ហេតុអ្វីមិនមាន File

 28. iticeman ថា:

  ខ្ញុំចូលចិត្តទំព័រនេះ ប៉ុន្តែមិន​អាចទាញយកបាន!!!!

  • ហនុមាន ថា:

   ជំរាប សួរ នឹងសូមស្វាគមន៍ iticeman
   សុំអភ៧យទោសទៅចុះមានខ្លះដាក់យូរហើយ ម្លោះហើយ Host បានដកចេញឬក៏លុបចោល ហើយចង់បានមួយណា ។ ប្រាប់ខ្ញុំចាំខ្ញុំលៃលកជូន អរគុណសាជាថ្មី ដែលបានឆ្លៀតចូលលេង !

 29. ជនអនាថាក្នុងwordpress ថា:

  បងស្វាខ្ញុំមិនទាន់មានកម្មវីធីphotoshop cs4 or cs5 ផង។
  បងអាចដាក់កម្មវិធីអោយខ្ញុំdownload photoshop cs4 or cs5ដើម៣ដំលើងក្នុងម៉ាសីុនPCខ្ញុំបានទេ.

  ព្រោះPCរបស់ខ្ញុំមិនទាន់មានកម្មវិធីនិងទេ.
  ហើយសុំដាក់អោយងាយទាញយកបន្តិចព្រោះខ្ញុំមិនសូវចេះកុំព្យូទ័រទេ.
  អគុណទុកជាមុន!
  សុខសប្បាយគ្រប់ពេល____ហនុមាន។

  • ហនុមាន ថា:

   ជំរាប សួរ នឹងសូមស្វាគមន៍ ជនអនាថា !

   ចាំបងរកជូន ណាមួយបងមិនសូវបិុនរ៉េ ខាង PC បានតែ Mac រ៉េ ។ អរគុណ កុំភ្លេចចូលឆែកម្តងពីរ ផង ណា !

 30. Wow ! មានរបស់ហ្រ្វីសម្រាប់ទាញយកច្រើនណាស់ 😀 !! អរគុណហើយបងហនុមាន :D!!!

  • ហនុមាន ថា:

   ជំរាប សួរ ពត៌មានវិជ្ជាកូនខ្មែរ

   អរគុណ ដែលបានចូលលេង ។ បាទ នៅមានច្រើនទៀត មានចង់អោយខ្ញុំជួយរក ប្រូក្រាមអីទៀតរ៉េ ? ប្រហែលខ្ញុំអាចជួយបាន ។ សូមទាញយកប្រើការចុះ មានខ្លះ មិនដើរព្រោះបងដាក់វាយូរដែរ ហើយ ។ អរគុណសាជាថ្មី

 31. ជំរាបសួរបងប្រុស !
  អូរ ឥឡូវអត់ទាន់ចង់រកទេ តែពេលណាចង់រកប្រហែលជាសូមពឹងបងហើយ ! សូមអរគុណច្រើន បងប្រុស !!
  សូមជំរាបលាបង !

 32. mirabelle ថា:

  ឃើញគេហៅបងគ្រប់គ្នា…អញ្ចឹងប៊ែលហៅបងដែរចុះ…កុំឱយខ្វះការគួសមនោះអី……
  បងហនុមាន…ប៊ែលចង់អាន ខ្មែរនៅiphone តើអាចជួយរកពិធី download khmer unicode …បានដែរឫទេ? កុំឱយពិបាកពេកព្រោះ
  ខ្ជិលរកអ្វីដែលពិបាកៗៗ ហេហេហេហេហ
  អគុណទុកជាមុន….ប៊ែល

 33. រ៉ានីត ថា:

  ប្លុករបស់បងពិតជាអស្ចារ្យណាស់មានកម្មវិធីសំរាប់download ល្អៗណាស់សូមបងមានអ្វីថ្មីដាក់បន្ថែមទៀតមកសូមអរគុណ។

  • ហនុមាន ថា:

   ជំរាប សួរ រ៉ានីត នឹង សូមស្វាគមន៍

   អរគុណដែលបានឆ្លៀតឧកាស ចូលលេង ។ ខ្ញុំនឹងព្យាយាម រកថ្មី​ ដាក់ជូន ។ អរគុណសាជាថ្មី

 34. រ៉ានីត ថា:

  អរគុណសំរាប់បងដែលបានចែករំលែកអរគុណច្រើន។

 35. សួស្តីបង រវល់តែរកមើលមិនទាន់ថានឹងទាញយកមួយណារ៉េ ស្រើនពេក ហិហិហិ

  • ហនុមាន ថា:

   ជំរាប​ សួរ នឹង សូមស្វាគមន៍ បុទុំ

   អរគុណដែលបានអញ្ជើញចូលលេង ។ បាទ​អញ្ជើញតាមសម្រួលចុះ ត្រូវការយកចុះ បើមិនត្រូវការអរគុណបានចូលលេង ។

 36. isharemyworld ថា:

  អស់ទាស់! កម្មវិធីល្អៗ ណាស់!

  • ហនុមាន ថា:

   អរគុណ មើលទៅអាចទាញយកបានដែររ៉េ ? មានខ្លះទាញយកអត់បានរ៉េ ព្រោះដាក់យូរទៅត្រូវបានគេដកចេញ បើចូលចិត្តមួយណា ប្រាប់ផង ចាំខ្ញុំរកជូនបន្ថែម! អរគុណ

   • isharemyworld ថា:

    បាទអរគុណណាស់បង! ញ៉ុមមានសូហ្វែម៉ាចំនួនដែរ តែគ្មានពេល Upload សោះ! តែកម្មវិធីបង អែមៗដល់ ហើយ!

 37. RA ថា:

  បងអនុមានហេតុអ្វីសៀវដែលបងបានដាក់អោយ Download ហេតុអ្វីក៌ខ្ញុំDownload មិនបានអញ្ចឹងសូមបងជួយប្រាប់អំពីរបៀបដោនឡូតអោយបានក្បោះក្បាយផង លឿងឡើងបង សៀវភៅល្អៗណាស់ ចង់រៀនណាស់បង ប្រសិនបើបងមានពេលទំនេរ តើបងអាច Share សៀវភៅទាំងអស់នេះជូនដល់ខ្ញុំបានទេ ខ្ញុំចង់រៀនហើយនិងចង់មើលណាស់ ប្រសិនបើបងអាចផ្ញើរវាអោយខ្ញុំបានសូមបងផ្ញើរចូលតាមរយះ Email:dara.sea08@gmail.com
  ហើយនិងតើបងអាចប្រាប់ពីរបៀបធ្វើ Font បានទេ គេធ្វើនឹងកម្មវិធីអ្វីសូមបងជួយប្រាប់ផង!សូមអគុណយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបងអនុមាន មិនដឹងឈ្មោះអ្វី?

 38. RA ថា:

  ជំរាបសួរ បងហនុមាន តើបងអាច ប្រាប់ពីរបៀបបង្កើត Blog របស់បងនៅក្នុង WordPress ដល់ខ្ញុំបានទេ ខ្ញុំចង់បង្កើត Blog WordPress មួយដែរ ប្រសិនបើសំរាយអោយបានក្បោះក្បាយជាភាសារខ្មែរ រិតតែល្អ ហើយសូមបងផ្ញើរឯកសារមកខ្ញុំផងតាមរយះ Email:dara.sea08@gmail.com ហើយតើបងសុខសប្យាយទេ រាល់ថ្ងៃនេះ ហើយកុំភ្លេចណាបងប្អូនរ៉ា ចង់បានហើយនិងចង់ចេះខ្លាំងណាស់សម្រាប់ Share ទៅកូនខ្មែរគ្រប់រូបដូចបងទៀត អូភ្លេច តើបងមានសៀវភៅ Photoshop ខ្លាំងៗសម្រាប់រៀនដែររឺទេ ខ្ញុំចង់រៀនអោយបានដូចបងអញ្ចឹងដែរ អាចជាសៀវភៅខ្មែរផង និងអង់គ្លេងផងដែរក៌បានដែរបងខ្ញុំចង់រៀនខ្លាំងណាស់បង។ សូមអគុណយ៉ាងខ្លាំងបំផុត

  • ហនុមាន ថា:

   សៀវភៅ Photoshop ដូចជាអត់មានរ៉េ ប្អូន ។ ចេះដូចបងឯណា បងចេះតិចណាស់ តែបងនឹងខិតខំស្រាវជ្រាវបង្ហាញ ដល់ បងប្អូនយើងទុកគ្រាន់ប្រើប្រាស់ ។ ចាំបងរកមើល ឬ ក៏ ស្វែងរក( search ) នៅផ្ទះបងសាកមើល ព្រោះបងថាដូចបានធ្លាប់ដាក់ដែរពី មុន ។ សំណាងល្អ នឹង សូមអរគុណដែលបានចូលលេងបង !

 39. RA ថា:

  ចង់បានទាំងអស់បងប្រុស សុទ្ឋតែល្អៗទាំងអស់បងប្រុស ហើយតើបងសុខសប្យាយទេ រាល់ថ្ងៃនេះ ពីបំណងល្អរបស់ប្អូន ហើយប្អូននឹងឧស្សាហ៌មកលេខផ្ទះរបស់បងនៅលើ WordPress បន្តិចហើយមើលទៅ បងអាចផ្ញើរសៀវភៅទាំងអស់ចូលទៅក្នុង Email របស់ខ្ញុំបានណាបង dara.sea08@gmail.com សូមអគុណបងយ៉ាងខ្លាំងណាស់បងដែលជួយប្អូន ប្អូននឹងខិតខំអោយបានខ្លាំងដូចបងដែរ។ពី ស៊ា ដារ៉ា

 40. RA ថា:

  បាទអគុណច្រើនបង។អគុណម្តងទៀត

 41. Heng MengTang ថា:

  បងឯកសារចាស់ៗរបស់បងមិនអាចទាញយកបានទេគេលុបចោលអស់ហើយ បើអាចសូមបងជួយផ្ញើរកម្មវិធីទាំងអស់ខាងលើអោយខ្ញុំផង។

  • ហនុមាន ថា:

   ប្អូន មេង អរគុណដែលបានចូលលេង ផ្ទះរបស់ខ្ញុំ សូមស្វាគមន៍ ។ សូមអភ័យទោសព្រោះខ្ញុំបានដាក់យូរក្រែលដែរហើយ។ ប្អូនត្រូវការមួយណាចាំខ្ញុំខិតខំរកជូន ។ អរគុណដែលបានចូលលេង

 42. suy ថា:

  បងហេតុអ្វីទើបខ្ញុំមិនអាច download យកឯកសាររបស់បងបាន បើបងមានពេលសូមផ្ញើរកម្មវិធីចងក្រង Video អោយខ្ញុំបាទផង
  ប្អូនស៊ុយ

 43. Heng MengTang ថា:

  បងហនុមានខ្ញុំមិនអាចទាញយកសៀវភៅ គម្ពីwindow7,ក្បួនសំងាតើរបស់window 7,ល្បិវ១០០០របស់photoshop,​សៀវភៅស្រទាបរបស់cs4,រោនជួសជុលកុំព្យូរទ័រសោយខ្លួនឯង,សៀវភៅដើលេងកំសាន្តនៅអង្គរវត្ត,សៀវភៅបក្សីពិភពលោក,សៀវភៅសំរាប់ធ្វើអានីមេស៊ិន,វចនានុក្រមពាក្យមិនធម្មតា។

 44. ហនុមាន ថា:

  សូមជំរាបសួរប្អូនទាំងពីរ
  អរគុណច្រើនដែលបានចូលលេង នៅផ្ទះរបស់បង ។ សូមអភ័យទោសព្រោះកម្មវិធីទាំងនេះបងបានដាក់វាយូរហើយ ដោយសារតែយូរពេកទើបគេដកចេញ បងកំពុងស្រាវជ្រាវរកព្រោះបងអត់បានចំ្លងទុករ៉េ ចាំបងរកឃើញចាំបងជូនប្អូនទាំងពីរទៀត ។ សូមអភ័យទោសដោយមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការតបឆ្លើយ ! សូំអរគុណសាជាថ្មី

 45. Heng Mengtang ថា:

  យូរហើយមិចនៅមិនបានទៀត

  • ហនុមាន ថា:

   បាទ សូមអភ័យទោសដោយខ្ញុំជាប់រវល់កិច្ចការពេក ណាមួយកន្លែងដែលខ្ញុំអាចយកពីមុននោះ ពិបាកយក ត្រូវបានគេបិទតំណចោល​។​តែខ្ញុំនឹងព្យាយាមចឹិខំរកជូនទៀត។​អរគុណ

 46. sc42 ថា:

  ជំរាបសួរលោកពូ!ឮ
  ហេតុអ្វីក៏ខ្ញុំមិនអាចទាញយក កម្មវិធីទាំងនេះពីវ៉ែបសាយរបស់លោកពូ?
  តើលោកពូអាចរកកម្មវិធី Avid Media Composer អោយខ្ញុំមួយបានទេ?

  សូមអគុណ!

  • ហនុមាន ថា:

   ជំរាបសួរ !
   អរគុណដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលលេង ! ពូនឹងព្យាយាមរកជូន អភ័យទោសព្រោះសៀវភៅទាំងនេះដាក់យូរហើយត្រូវបានគេដកតំណចេញ ព្រោះយូរពេក !​ ចាំពូយ្យាយាមរកជូនណា !

 47. ratananika ថា:

  សូរស្តីបងហនុមាន ខ្ញុំមិនអាចទាញយកសៀវភៅនៅក្នុង ប្លុកបានសោះ។តើខ្ញុំគូរធ្វើយ៉ាងមេចទើបអាចទាញយកវាបាន?អរគុណ

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: